Chcete-li vrátit zboží

Podmínky vrácení zboží zakoupeného v kamenné prodejně Davona

Zboží zakoupené v kamenné prodejně lze vrátit osobně v prodejně nebo poštou na adresu Davona s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr.

Zboží lze vrátit do 10 dnů od zakoupení při splnění níže uvedených podmínek:

  1. Vrácené zboží musí být prodávajícímu vráceno v originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopno dalšího prodeje.
  2. V případě, že kupující vrací zboží osobně na prodejně, zboží lze vyměnit pouze ve stejné hodnotě nebo vyšší, s doplatkem. Prodejce kupujícímu nevrací hotovost.
  3. V případě, že zákazník zašle zboží zakoupené na prodejně poštou na adresu do Králova Dvora, neproplácí Davona s.r.o. náklady spojené se zasláním zboží. Cena za vrácené zboží je vždy poukázána bezhotovostně na účet určený kupujícím. Kupující ke zboží přikládá kopii dokladu o nákupu, stručné zdůvodnění a číslo účtu kupujícího (účet kam Davona poukáže částku). Částka  je zákazníkovi vrácena neprodleně, nejdéle ve lhůtě 15 dnů od vrácení zboží kupujícím.
  4. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, je-li vrácené zboží schopno dalšího prodeje.
  5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím nebude v originálním obalu, bude poškozeno, použito či dokonce opotřebeno, vzniká právo prodávajícímu vůči kupujícímu, vrácené zboží odmítnout. Prodávající může kupujícímu nabídnout odkup zboží pro prodej jako použité (bazarové), s odpočtem srážky 20% z kupní ceny.
  6. Není možné vrátit zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího.

Na reklamaci (nikoli vrácení) zboží zakoupeného v kamenné prodejně se vztahuje tento Reklamační řád.

Doporučujeme