Papíry PaintOn, Kraft, Dessin Croquis a Ingres očima Roberta Coalsona

Papíry PaintOn, Kraft, Dessin Croquis a Ingres očima Roberta Coalsona
V tomto článku vám přinášíme výsledky testování některých uměleckých papírů Clairefontaine amatérským výtvarníkem Robertem Coalsonem. Rodnou řečí Roberta je angličtina, takže jsme využili jedinečnou příležitost a text je dvoujazyčný. Přečtěte si, jak se se kterým papírem Robertovi pracovalo a vyzkoušejte je také.

Umělecké papíry značky Clairefontaine zmíněné v tomto článku najdete v našem e-shopu v oddělení výtvarné potřeby: skicáky: kresba - suché techniky.

Přehled námi nabízených skicáků s popisem jejich vlastností najdete v článku Na co se hodí umělecké papíry Clairefotaine.

Dessin Croquis (120 g/m2)

Někdy může být povznášející, když dovolíte papíru, aby diktoval vaši kreativní cestu.
Dessin Croquis (120 g/m2) byl pro mně  příjemným překvapením. Je vynikající platformou pro kresbu tuší, hlavně plnícím perem, ale krásně se mi na něm pracovalo i ve vodě rozpustným grafitem a grafitovým práškem.
Při práci s řídkými barvami vodovek a tuše se nezvlní, svým smetanovobílým povrchem vytváří téměř zářivé akcenty. Je také výborný pro skicování fixem.

Sometimes it can be uplifting to allow your paper to dictate your creative path.
The Dessin Croquis (120 gr) was a pleasant surprise for me. It is an excellent platform for ink drawing, especially with a fountain pen, but I loved it with water-soluble graphite and graphite powder. It handles light washes of watercolor and inks without any buckling, with its creamy whiteness forming almost luminous highlights. It is also great for location sketching with markers.

Ingres (80 g/m2)

Ingres (80 g/m2) má jemnou šedobílou barvu, která vytváří skvělé polotóny při práci s uhlem nebo bílou křídou. Také snese bez poškození opakované kreslení a mazání tvárlivou stěrací gumou a má jemnou texturu, která vytváří působivé pozadí.

The Ingres (80 gr) has a mild off-white color that makes great mid-tones for works with charcoal and white chalk. It takes many layers and a lot of lifting with a kneaded eraser without any damage, and it has a faint texture that forms a compelling background.

PaintOn (250 g/m2)

PaintOn (250 g/m2), který neobsahuje kyselinu, je velmi odolný. Snadno zvládne pět i více vrstev pastelů i hodně naředěné vodovky nebo kvaš. Díky jeho stabilní archivní kvalitě je vhodný pro dokončená díla i pro skicy a studie.

Paint'On (250 gr) acid-free is a sturdy platform. It takes five or more layers of pastels and fairly wet washes of watercolor or gouache easily. Its archival quality makes it suitable for finished pieces as well as for sketches and studies.

Kraft (90 g/m2)

Kraft (90 g/m2) je světlehnědý, lehce zrnitý papír, který obzvlášť dobře přijímá fixy. Má jemně lesklý a hladký povrch, který může být náročný při práci venku v jasném světle, něco v jeho tónu však nutí umělce do výrazných tahů a jasných barev.

Kraft (90 gr) is a light-brown, mildly toothy paper that takes markers particularly well. It has a slight glossy finish that can be difficult outdoors in bright light, but something about its tone pushes the artist toward bold strokes and bright colors.

 

Robert Coalson

  • je americký žurnalista a začínající umělec, který od roku 2002 žije v Praze. Pod jménem @strugglingsketcher ho můžete sledovat na Instagramu.
  • is an American journalist and budding artist who has lived in Prague since 2002. You can follow him on Instagram at @strugglingsketcher.
Doporučujeme